menu

Waarom meedoen

De Uitvinders

De basis van onze projecten en programma’s

De activiteiten in De Ontdekfabriek zijn gebaseerd op het concept De Uitvinders. Dit concept staat voor Onderzoekend, Ontdekkend én Ondernemend leren, werken aan 21st Century Skills en past binnen 9 kerndoelen voor Primair Onderwijs.

Deelname aan De Uitvinders past uitstekend binnen de kerndoelen voor Primair onderwijs en geeft concrete invulling aan Wetenschap- en Techniek educatie. Een bezoek aan De Ontdekfabriek is een perfecte aansluiting op de programma’s in de klas.

Sponsoren van De Ontdekfabriek

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.