menu

Kerndoelen Primair Onderwijs

De Uitvinders draagt bij aan realisatie van de volgende kerndoelen voor het Primair Onderwijs.

 

4 – De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

33 – De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten.

35 – De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht.

39 – De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

42 – De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen.

44 – De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

45 – De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

54 – De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55 – De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Download hier het complete kerndoelenboekje.

Sponsoren van De Ontdekfabriek

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.