menu

Coronavirus voorkomen

Coronavirus voorkomen samen met jullie

Voor De Ontdekfabriek en de bezoekers gelden uiteraard de algemene richtlijnen van de overheid. Die staan hieronder niet herhaald, maar zijn te vinden op rivm.nl/coronavirus-covid-19. Kom niet naar De Ontdekfabriek als je mogelijk besmettingsgevaar oplevert voor anderen.

Reserveren

Bezoek is mogelijk op reservering. Er geldt een maximum aantal bezoekers per tijdseenheid.

Hygiëne

Aan de bar/kassa kun je alleen met PIN betalen. Door Corona ingevoerd, maar een veel fijnere werkwijze, dus die houden we erin ?

Respect voor andere bezoekers

Respecteer de wens van andere bezoekers en personeelsleden, wanneer die graag wat meer afstand willen houden.

Sponsoren van De Ontdekfabriek

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.