menu

Programma zomerschool 2022

English version below

De Uitvinders lessen

De oudsten (9 t/m 12 jaar) gaan aan de slag met ‘De Uitvinders en Het Zonnewiel’. De jonge uitvinder Sibrand gaat op zoek naar de ultieme bron van groene energie voor zijn elektrische auto. Dankzij een bijzonder meisje uit het circus weet hij die uiteindelijk te vinden. Het avontuur verbindt thema’s als duurzaamheid, groene energie en het circus.

De kinderen van 6 t/m 8 jaar nemen we mee in het avontuur van ‘De Uitvinders en De Beestenbende’. Vier gemaskerde kinderen beleven avonturen in een heel bijzondere tuin. Samen vormen ze de Beestenbende. Als een van de leden moet verhuizen bouwen ze een huttenhuis. Alles dreigt door de regen letterlijk in het water te lopen. Maar de Beestenbende bedenkt een slimme oplossing. Een verhaal uit de natuur, dat gaat over samenwerken, hutten bouwen en techniek.

Samen met de jongste kinderen van 4 t/m 5 jaar gaan we ‘Goochelen met Techniek’. Meneer Verhip is een goochelaar die zijn konijn kwijt is. Gelukkig komt hij Evi de uitvinder tegen die hem nieuwe trucs leert waarbij je techniek gebruikt. Kinderen ontdekken spelenderwijs de magie van techniek.

Aanvullende workshops

  • Alle kinderen doen twee keer mee met een sportworkshop.
  • Alle kinderen gaan op excursie naar De Ontdekfabriek.
  • Kinderen (4-5 jaar en 6 t/m 8 jaar) zijn met hun ouders welkom bij de voorleesmiddagen van Bibliotheek Eindhoven.
  • De oudsten (9 t/m 12 jaar) volgen workshops Spoken Word van Lumens/Dynamo jeugdwerk en gaan naar Playing for Success in het PSV Stadion.

The inventors lessons

Children with the ages 9-12 will be working with ‘The inventors and the wheel of the sun’. Young inventor Sibrand is looking for the ultimate source of green energy for his electric car. Thanks to a special girl from the circus, he finally manages to find it. The adventure connects themes such as sustainability, green energy and the circus.

The children from 6 through 8 years old will join the ‘The Animal Club’. Four masked children experience adventures in a very special garden. Together they form the Animal Gang. When one of the members has to move, they build a hut house. Everything threatens to literally run into the water because of the rain. But The Animal Club comes up with a smart solution. A story from nature, about cooperation, building huts and technology.

The youngest children (4-5 years) will do ‘Technology meets Magic’. The magician lost his rabbit. Luckily there is an inventor who helps him to create new tricks with technology.

Additional workshops

  • All children attend two sports workshops.
  • All children will go on a trip to The Discovery Factory.
  • Children (age 4-5 and 6 till 8 years) and their parents are invited to the bookreading afternoon by Bibliotheek Eindhoven.
  • Children with the ages 9-12 attend workshops Spoken Word by Lumens/Dynamo jeugdwerk and go to Playing or Success at PSV Stadium.

Sponsoren van De Ontdekfabriek

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.